As Pontes, 14 de maio de 2021. O Concello das Pontes publica os listados provisionais do alumando admitido na Escola Infantil Municipal A Barosa para o curso 2021-2022.

As/os solicitantes que o desexen poderán presentar as reclamacións, debidamente
documentadas, que estimen oportunas á relación provisional de admitidos/as e
excluídos/as, no prazo de 10 días hábiles contados dende a data de exposición da
relación provisional.

LISTADO PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO: VER

LISTADO DE AGARDA: VER