O CONCELLO DAS PONTES INFORMA

Listado de axudas e subvencións, en vigor, da Consellería de Economía, Emprego e Industria

  1. Orde do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_gl.html

  1. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342A)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0002_gl.html

  1. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR350A)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0004_gl.html

  1. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349T)

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0002_gl.html

  1. Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE 2014-2020, e do programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedementos TR341D E TR349F)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0020_gl.html

  1. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do Bono das persoas autónomas, es se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341Q)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0011_gl.html

  1. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do Bono nova oportunidade das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341T)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.html

  1. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341R)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0008_gl.html

  1. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do Bono Renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de prodedemento TR341S)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.html