As Pontes 24 de Xuño de 2017

Rogase os asistentes a concentración de maña Domingo no Lago que fagan a chegada de maneira escalonada, posto que estaremos ali concentrados un tempo e non e necesario chegar todos xuntos.
Para acceder o lago haberá que seguir as instruccións de Proteccion Civil ou os voluntarios da proba que estarán regulando os accesos.
Pidese MÁXIMO respeto pola proba e polos deportistas que participan nela.
O noso obxetivo e que se nos vexa (Pancartas, animando, etc…) en ningún momento tratase de boicotear nin molestar a ninguén.
Estamos en contacto co Concello e a Organización da Proba para encontrar a mellor ubicación posible dentro do lago, cando a teñamos definida a comunicaremos con suficiente antelación.
Pregase Moito respeto e moita calma.
#Nonopechenonaunificacion