Desde o Centro de Saúde do Concello das Pontes, a dirección de coordinación do centro ????? á veciñanza do municipio, co obxectivo de ???????? ? ?? ????????????? ?? ?????? ????????? ? ? ???????́? ?? ??́?????.
?. ??? ?????? ?? ?????? ?? ???́?? ????? ??? ???????́?? ??́????? ?? ????́???? ???????.
?. ?????????? ?́? ???????? ??????́????? ?́? ?????????, ??????́????? ? ????? ???????????? ?? ??????? ???????????
Rogamos a tod@s máxima difusión. Grazas pola vosa colaboración.