Na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local que se celebrou o martes día 6 de Outubro formalizouse o seguinte orde do día:

1º Aprobáronse as actas das anteriores reunións.

2º Adxudicouse o contrato de servizos para a musealización da Aula de Reciclaxe das Campeiras

3º Aprobouse o expediente de contratación de suministro e instalación de contenedores para os Polígonos Industriais de Penapurreira e Os Airíos.