07.10.2015. Remate das obras da nova glorieta da Avenida de Galicia

O Concello ven de finalizar as obras de construcción dunha glorieta que regulará o tráfico, así como de nova señalización tanto vertical como horizontal no seu plan de mellora da seguridade vial dentro do casco urbán.

Esta zona ven de ser mellorada na súa totalidade, aparte da construcción da glorieta, que supón o mellor método de regulación do tráfico, acaba de instalarse toda a señalización vertical cos límites de velocidade adecuados ó perfil, así coma pintada toda a señalización horizontal dotando a baixada do Rego do Muíño con bandas rugosas para a adecuación da velocidade á entrada na glorieta.

Por outro lado, dentro da política do Concello de priorizar a humanidade do casco urbán tamén se dotou de novos espacios con dotación de aparcamentos así como a mellora das beirarrúas para garantir a seguridade vial da zoa.

A intersección da Avenida de Galicia coas rúas Sergio Rivera Chao e a rúa Irmáns Tojeiro supoñía unha das zoas máis problemáticas para o tránsito rodado do centro urbán de As Pontes.

 

31.07.2015. Adjudicada a construcción dunha nova glorieta

Uno de los puntos problemáticos de tráfico en el núcleo urbano de As Pontes quedará regulado por la construcción de una nueva glorieta. Siguiendo las recomendación de la Policía Local y de Tráfico la confluencia de las calles Avenida de Galicia, Rúa Sergio Rivera Chao y Rúa Irmáns Tojeiro quedará regulada con la construcción de una nueva glorieta que ha sido adjudicada a la empresa local CONSTRUCCIONES CANOSA por un importe de 42.625 euros.

Las obras se financian a través de un convenio firmado con la Diputación Provincial de A Coruña, comenzarán el los próximos días y el plazo de ejecución se estima en 21 días.