As Pontes, 28 de marzo| Con data 08/03/2018, publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 28 o texto refundido do Regulamento de réxime interior da escola infantil municipal A Barosa, que entrou en vigor o mesmo día da súa publicación

O disposto nos artigos 5 e 6 do regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal Barosa, relativos aos servizos que oferta o centro e o calendario de funcións durante o ano 2018 – 2019 son os seguintes

  Declarar que o número de prazas de comedor para o curso 2018/2019 é de 49.

  Declarar que o número de prazas  para o obradoiro de agosto é de 25.