As Pontes, 27 de setembro de 2021. O Concello das Pontes informa de que a partir do día 30 de setembro estará aberto ao cobro os impostos sobre Bens Inmobles de natureza Urbana e Rústica 2021 (Contribución),  a taxa de entrada de vehículos e vaos 2021 e a taxa de licenzas de autotaxi 2021.

Datas período voluntario: 30/09/2021 ao 30/11/2021

Lugar de pago: -Na oficina de Recadación

Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo

Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas

Na entidade colaboradora:

ABANCA

-Na páxina web do Concello:

http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/