As Pontes, 3 de xuño de 2024. O Concello das Pontes publica a acta da comisión de baremación para a adxudicación de prazas para os campamentos urbanos de verán 2024.

Concédese un prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente acta, para emendar a documentación requirida (en caso de non presentala excluirase a solicitude do procedemento) ou presentar as alegacións que se consideren oportunas.

ACTA BAREMACIÓN: VER