As Pontes, 7 de febreiro de 2022. A Xunta de Goberno Local do Concello das Pontes adxudicou á empresa Canarga S.L as obras de mellora dos viarios do Couce e do Castro.

O proxecto, cun orzamento de 30.000 euros, permitirá mellorar a actual capa de rodadura de ambos camiños coa extensión dunha capa de aglomerado bituminoso en quente en toda a plataforma.

Entre os traballos previstos tamén se contempla a reparación das fochancas e o perfilado dos mordentes con grava e tratamento asfáltico así como a execución de sobreanchos nas zonas dos viarios que sexan precisas para garantir a seguridade e a mobilidade do tráfico rodado e peonil.

As obras comezarán coa limpeza do viario e das cunetas para lograr o correcto drenaxe, tanto lonxitudinal como transveral do firme, e rematarán coa reposición da pavimentación e da sinalización horizontal segundo o código de circulación vixente.