As Pontes, 3 de novembro de 2020. O Concello das Pontes abre maña, 4 de novembro, o prazo para solicitar as achegas do PEL Reactiva da Deputación da Coruña.

A finalidade destas axudas é financiar os gastos correntes das persoas traballadoras por conta propia ou autónomas e ás microempresas radicadas no Concello das Pontes, directamente afectadas pola crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma e as súas posteriores prórrogas.

Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/ as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica. As subvencións, compatibles con outras prestacións municipais, oscilarán entre os 1.500 euros para traballadores por conta propia sen traballadores ao seu cargo e os e os 3.000 euros aos que poden optar as microempresas e autónomos/as que conten cun cadro de persoal de entre 6 e 9 traballadores/as.

Os fondos poderán ser destinados, entre outras cuestións, a gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da pandemia como pode ser a compra de paneis de protección, a adquisición de produtos hixiénicos e de limpeza, material antiséptico ou desinfectante, así como a gastos correntes de subministracións de auga, luz, gas, etc.

As solicitudes realizarase por vía telemática a través da sede electrónica do Concello. O prazo de presentación de solicitudes finalizará ás 14:00 horas do día 25 de novembro de 2020.

BASES CONVOCATORIA

LIGAZÓN PRESENTACIÓN SOLICITUDES