O Concello está facendo todos os esforzos para adquirir parte do coñecido como o Camiño dous Mouros, a titulo gratuíto, mediante doazón, de titularidade da empresa ENDESA Generación, SA, cuxo trazado actual ten unha lonxitude de 128 m e unha anchura de 5 m; o camiño comeza na confluencia das rúas Pardo Bazán, Antonio Machado e Ronda do Poboado e remata no paseo peonil que transcorre paralelo coa estrada de Ortigueira AC 101. O alleamento a favor da entón Empresa Nacional de Electricidad, SA, deste e doutros camiños de titularidade municipal, o acordara o Pleno do concello en sesión de data 31/12/1984, ou ben para os efectos da explotación do xacemento de lignito e escombreira ou ben porque se viron afectados polas instalacións da empresa. Na actualidade este camiño é utilizado de forma pública para acceder ao paseo peonil que circunvala o casco urbano.

Ver no BOP