As Pontes, 5 de decembro 2023. O Concello das Pontes informa de que xa está  aberto o prazo de presentación de solicitudes para a participación no Programa de Termalismo Social do IMSERSO para o ano 2024.

Os prazos para a presentación das mesmas son os seguintes:

 1. Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 10 de
  xaneiro de 2024.
 2. Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de maio de 2024.
  Así mesmo haberá un prazo para a súa inclusión na Lista de Espera de prazas que vaian
  quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:
 3. Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 14 de maio
  de 2024.
 4. Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de novembro de
  2024.

A adxudicación das prazas efectuarase de acordo coa puntuación obtida polos expedientes,
tendo en conta os balnearios e quendas solicitadas.

Requisitos para poder participar no programa de Termalismo:

 1.  Ser pensionista de xubilación o incapacidade permanente do Sistema de Seguridade
  Social español.
 2. Ser pensionista polo concepto de viudedade, que teñan mais de 55 anos.
 3. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptores de prestacións ou subsidios de
  desemprego, que teñan cumpridos os 60 anos.
 4. Ser persoa asegurada ou beneficiaria do Sistema da Seguridade Social, con sesenta e
  cinco ou mais anos de idade.
 5. Outros requisitos para participar no programa son valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria, necesitar os tratamentos termais solicitados e non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nun centro residencial, nin enfermidade infecto contaxiosa.
 6. A persoa solicitante pode ir acompañado polo cónxuxe, para quen non se esixen os requisitos de pensión e idade.

Servizos que ofrece o programa:

 1. Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de
  uso compartido.
 2. Tratamentos termais básicos, que inclúen a prescrición do tratamento polo médico do
  balneario.
 3. Realización de actividades de animación.
 4. Póliza colectiva de seguro turístico.

Para máis información e formalizar as inscricións, poden pasar polo Departamento de
Servizos Sociais, previa cita, chamando ao 981 44 10 08, en horario de mañá, ou
www.imserso.es.