foto entroido As Pontes

As Pontes, 22 de xaneiro de 2020. O martes 25 de febreiro, celébrase no noso concello a tradicional cabalgata de Entroido. Para regular a participación nesta cabalgata se elaboran as seguintes bases reguladoras.

1.- Participantes

Poderán participar todas as persoas que así o desexen e teñan a ben cumprir a normativa que aquí se expón.

2.- Categorías:

 • Adultos: Carrozas, grupos, parellas e individual.
 • Carrozas: enténdense por carroza, unha estrutura de grandes dimensións sobre rodas, ben sexa autopropulsada ou remolcada, confeccionada para tal efecto e convenientemente deseñada e decorada.
 • Distinguiranse dous tipos de grupos por número de participantes.
  • Grupos de 3 a 9 compoñentes.
  • Grupos de 10 ou máis compoñentes.
  • En ambos casos o 75% dos integrantes dos grupos deberá ser maior de 16 anos.
  • Parellas e individual. Deberán ser maiores de 16 anos.
  • Infantil: grupos, parellas, individual e meniños (na categoría meniños poderanse inscribir os rapaces e rapazas ata 8 anos); no resto das categorías a concurso de infantil a idade máxima será de 16 anos.

3.- Inscricións

As solicitudes de inscrición presentaranse no Rexistro Xeral do Concello das Pontes ou a través da sede electrónica (https://sede.aspontes.com) en impreso normalizado para este fin. Este impreso estará tamén dispoñible no departamento de cultura (Casa Dopeso, rúa Rosalía de Castro, 1º andar).

O prazo de inscrición abrirase o día da publicación das bases na web municipal e rematará o luns 24 de febreiro de 2020 ás 12:00 horas.

4.- Premios:

ADULTOS CARROZAS GRUPOS≥10* GRUPOS (3-9) PARELLAS INDIVIDUAL
700 € 500 € 350 € 175 € 125 €
550 € 400 € 250 € 150 € 100 €
300 € 200 € 150 € 100€ 75 €
 4º  200 € 100 € 100 €   75 € 50 €

 

Os premiados daranse a coñecer unha vez rematado o desfile no Pavillóns Polideportivo Municipal.

INFANTIL GRUPOS PARELLAS INDIVIDUAL MENIÑOS (ata 8 anos)
7 premios 150 € 75 € 50 € Un conto

 

Aos premiados nas categorías infantís entregáraselles un vale canxeable por libros, material e xogos educativos e didácticos.

5.- Valoración

Á hora de conceder os premios valoraranse aspectos como a orixinalidade, vestiario, maquillaxe, calidade musical, capacidade de representación, coreografía… así como o desenfado e interpretación do disfrace que representan; nos grupos terase en conta ademais o número de compoñentes.

6.- Xurado

Estará formado por persoas designadas pola concellería de cultura, e un representante do Concello de As Pontes, con voz pero sen voto.


Máis información

Bases cabalgata (pdf)

Solicitude participación cabalgata (pdf)

Doc. sinatura carrozas e grupos (pdf)