As Pontes, 22 de setembro. O Concello das Pontes informa de que a partir do día 25 de setembro estará ao cobro os seguintes impostos e taxas:

Imposto sobre Bens Inmobles de natureza Urbana e Rústica 2020 (Contribución)

Taxa Entrada de Vehículos e Vaos 2020

Taxa Licenzas de Autotaxi 2020

Datas período voluntario: 25/09/2020 ao 25/11/2020

Lugar de pago:

Na oficina de Recadación.  Avda. de Castelao nº 36 baixo

Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas

Na entidade colaboradora: ABANCA

-Na páxina web do Concello: http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/