O Concello de As Pontes ven de formalizar o contrato de adxudicación con cargo ó POS (Plan de Obras e Servizos) da Diputación de A Coruña a pavimentación de estradas no Pazo, Teixedelos, Casa do Vento, O Mazcoto e O Carballal por un importe de 55.264,98 € máis IVE á empresa LANCER Proyectos y Obras cando a licitación era por 84.464,29 €.

O inicio previsto das obras será ó longo do vindeiro mes de Setembro.