A IV Fase da mellora de servizos e pavimentos no Poboado do Barreiro xa está en marcha coa firma do contrato de adxudicación entre o Concello de As Pontes e a empresa FEGO ATLÁNTICO, S.L. por un importe de 74.432,97 € máis IVE cando o importe de licitación era de 120.832,75 € máis IVE.

Estas obras son financiadas con cargo o Plan de Obras e Servizos (POS) da Diputación de A Coruña.

Nos próximos días iránse formalizando o resto de contratos coas empresas adxudicatarias dos contratos de obras e servizos do POS 2016.