As Pontes, 18 de xuño de 2021. O Concello das Pontes publica o listado provisional de puntuacións dos campamentos urbanos de conciliación 2021.

Concédese un prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente acta,  para emendar a documentación requirida (en caso de non presentala quedará excluída a solicitude do procedemento) ou presentar as alegacións que se consideren oportunas.

ACTA BAREMACIÓN: VER