As Pontes, 25 de setembro de 2018| O Concello de As Pontes informa ós contribuíntes que o período de pago voluntario dos tributos correpondentes ó Imposto sobre Bens Inmobles de natureza Urbana, Rústica e Bices 2018 (CONTRIBUCIÓN), a Taxa Entrada de Vehículos e Vaos 2018 e a Taxa Licenzas de Autotaxi 2018 comeza o 27 de setembro de 2018 e remata o 27 de novembro de 2018.

O abono das obrigas tributarias pode realizarse na Oficina de Recadación, situada na  Avda. de Castelao nº 36 baixo, de luns a a venres de 8:30 a 14:00 horas;  na entidade colaboradora ABANCA ou a través da páxina http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/