Período voluntario para o cobro do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica 2024(IVTM 2024)

  • Datas período voluntario: 10/04/2024 a 10/06/2024
  • Lugar de pago: oficina de Recadación.
  • Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo
  • Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas
  • Outras opcións: