As Pontes, 22 de marzo| Aberto o prazo de cobro do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica 2018 (IVTM 2018).

  • Datas período voluntario: 23/03/2018 ao 24/05/2018
  • Lugar de pago: