Debido á aplicación dunha placa protectora do aglomerado impreso utilizado na renovación da Praza do Hospital levada a cabo polo Concello que garanta unha maior durabilidad da mesma.