As Pontes, 9 de marzo de 2020. O Concello das Pontes abre mañá, 10 de marzo o prazo  de solicitudes para o banco de alimentos (marzo 2020)

As persoas interesades poden presentar as súas solicitudes do  0 ao 17 de marzo, de 8:30 a 14:00 horas, no Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso) e deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Movementos bancarios dos últimos 6 meses de todas as contas da unidade familiar.
  2. Último recibo de alugueiro ou hipoteca (se é o caso).
  3. Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, convenio regulador, demanda de impago de pensión, etc.
  4. Última declaración do IRPF, ou Certificado de imputacións (no caso de non facela), ou xustificantes económicos de todos os membros da unidade familiar: INEM, contratos de traballo, nóminas, recibos de pensións …
  5. No caso de non poder presentar documentación do punto anterior, declaración xurada da situación económica da familia.

Solicitude