As Pontes, 26 de febreiro de 2020. O Concello das Pontes abre  o luns, 1 de marzo o prazo de solicitudes do banco de alimentos.

As persoas interesadas poden presentar as súas solicitudes do 1 ao 5 de marzo, de 8:30 a 14:00 horas, no Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso) e deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Movementos bancarios dos últimos 6 meses de todas as contas da unidade familiar.
  2. Última declaración do IRPF, ou Certificado de imputacións (no caso de non facela), ou Xustificantes económicos de todos os membros da unidade familiar: INEM, contratos de traballo, nóminas, recibos de pensións … No caso de non poder presentar  esta documentación é presciso achegar unha declaración xurada da situación económica da familia.
  3. Último recibo de alugueiro ou hipoteca (se é o caso). • Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, convenio regulador, demanda de impago de pensión, etc.(se fora o caso)

SOLICITUDE