As Pontes, 21 de febreiro de 2020. O Concello das Pontes amplia o prazo para presentar alegacións ao inventario de bens e camiños municipais ata o día 21/04/2020.

As personas interesadas en consultar o inventario municipal de bens e camiños poden facelo no Departamento de Obras (Rúa Castelao, nº 36) ou a través da plataforma do inventario, á que se pode acceder a través da ligazón http://inventariomunicipal.dicoruna.es/Invent/aspontes coas seguintes claves de usuario e contrasinal.

    • Usuario: consulta
    • Contrasinal: consulta2019

A consulta da ubicación dos viarios pode realizarse na seguinte ligazón http://extranet.summa-eng.com/Invent/aspontes/PrincipalMenu.aspx coas seguintes claves de usuario e contrasinal.

    • Usuario: consulta
    • Contrasinal: consulta2019

Pode consultar os resumos por tipo de ben na seguinte ligazón: https://sites.google.com/olivomedia.com/concello-das-pontes/consulta-publica#h.p_eR58kTgZdQpf


– Na seguinte ligazón pode acceder ao visor cartográfico do inventario de camiños: http://extranet.summa-eng.com/CaminosAsPontes/