As Pontes, 4 de abril|

·         Así o acordaron esta mañá o Presidente da compañía pública, Javier Domínguez, e a Primeira Tenente Alcalde, Montserrat García, con motivo da visita guiada que realizou o máximo responsable de Sogama á Ecoescola municipal, punto de referencia no ámbito da educación ambiental.
 
·         Durante o transcurso da mesma, Domínguez manifestou sentirse gratamente sorprendido pola ampla oferta de actividades educativas no ámbito  da ecoloxía, así como polo elevado volume de material didáctico e divulgativo especializado na materia.
 
·         Así mesmo, valorou de forma moi positiva que todo o mobiliario da Escola levase impreso o símbolo da reciclaxe e que na fabricación do mesmo se empregasen materiais reciclados e reciclables.
 
·         Pola súa banda, García sinalou que a intención do concello é proseguir coas visitas veciñais á planta de transferencia de Narón e ao complexo medioambiental de Cerceda para que os cidadáns poidan tomar boa nota do circuíto que debe seguir o lixo para ser tratado correctamente e da necesidade de contar coa implicación da poboación neste proceso.
 
Cerceda, a 3 de abril de 2017.-  A Sociedade Galega do Medio Ambiente e o concello  de As Pontes estudarán conxuntamente a implantación, no medio rural do municipio, dun programa combinado de compostaxe doméstica e vermicompostaxe. Así o acordaron esta mañá o Presidente da compañía pública, Javier Domínguez, e a Primeira Tenente de Alcalde do ente local, Montserrat García Chavarría, durante unha visita do primeiro á Aula da Reciclaxe da localidade, constituída hoxe como punto de referencia no ámbito da educación ambiental.
 
Coa vermicompostaxe, proceso de descomposición da materia orgánica a través da miñoca de terra, garántese a obtención dun “humus” con extraordinarias propiedades fertilizantes para o solo e que goza dun gran valor agronómico que o fan único fronte a outros produtos fertilizantes, xa que mellora o crecemento vexetal, aumentando en boa medida o rendemento que pode ter un compost normal, e favorece a resistencia dos cultivos fronte a pragas e enfermidades.
 
PERCORRIDO GUIADO 
 
No transcurso da visita guiada á Ecoescola As Campeiras, antiga escola unitaria, Domínguez, que estivo acompañado en todo momento por Montserrat García, manifestou sentirse gratamente sorprendido polo traballo desenvolvido na mesma, así como pola ampla oferta de actividades educativas no ámbito medioambiental e o elevado volume de material didáctico e divulgativo utilizado para a formación de pequenos e maiores, toda vez que os tres erres (redución, reutilización e reciclaxe) están presentes no conxunto dos dispositivos pedagóxicos utilizados: desde os propios paneis informativos, folletos e guías ata os vídeos e xogos.
 
Ademais de todo isto, valorou de forma moi positiva qu o mobiliario da Escola levase impreso o símbolo da reciclaxe e que na fabricación do mesmo se empregaran materiais reciclados e reciclables, considerando este o mellor exemplo de protección da contorna.
 
NOVAS VISITAS A SOGAMA
 
Así mesmo, o contacto permanente cos veciños por parte do ente local, facéndoos partícipes de todas as accións desenvolvidas no eido da sostibilidade, constitúe, a xuízo do Presidente de Sogama, a mellor garantía dun maior benestar e calidade de vida para as actuais e xeracións futuras. Neste sentido, recordou que as distintas visitas organizadas polo concello ás instalacións de Sogama constitúen  boa proba disto. 
 
Mentres que na planta de transferencia de Narón puideron comprobar como se trasvasan os refugallos procedentes da recollida domiciliaria a contedores de maior capacidade para ser transportados, nas mellores condicións, ao complexo medioambiental de Cerceda, neste tiveron a oportunidade de ver por si mesmos o tratamento das dúas fraccións que entran dentro das competencias de Sogama: bolsa amarela, que separa automáticamente por tipoloxías para o seu posterior envío aos centros recicladores, e bolsa negra, de onde se extraen  os materiais susceptibles de ser reciclados (aceiro, aluminio e vidro), convertendo o resto en enerxía eléctrica, e isto desde a máxima pulcritude medioambiental.
 
Ao respecto, a Primeira Tenente de Alcalde indicou que a súa intención é dar continuidade a estas visitas para que os cidadáns poidan tomar conciencia do ciclo completo que segue o lixo desde que se produce nos domicilios ata que se converte en novos produtos, de acordo cos cánones da economía circular, modelo de desenvolvemento ao que se suma o concello  de As Pontes, e a importancia que, neste sentido, ten a colaboración da poboación de cara a garantir un futuro máis próspero para a localidade.