As Pontes albergará o VII Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial

O VII Congreso TICCIH sobre Patrimonio Industrial, patrocinado polo Concello de As Pontes e a Diputación da Coruña, celebrarase en As Pontes entre os días 5 e 8 de xullo, co obxectivo de constituír un foro internacional sobre a conservación, a sostibilidade, a rexeneración e a potenciación do turismo en paisaxes industriais. Doutra banda, Xoan Carmona afirmou que “se espera unha gran participación, con máis de 60 ponentes xa inscritos”, polo que as xornadas constituirán un gran “escaparate internacional para impulsar a imaxe de Galicia coma potencia industrial”.

Polo momento, xa está confirmada a asistencia de expertos de distintas comunidades coma Andalucía, Cataluña, Castela – A Mancha ou Asturias, ademais de investigadores internacionais de nacionalidade alemá, italiana e portuguesa. Pola súa banda, o comité científico do congreso está formado por Miguel Ángel Álvarez Areces (Presidente de TICCIH España) e membros das universidades de A Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Sevilla, Cantabria, Castela –A Mancha, Murcia, Complutense de Madrid, Valencia, León e Politécnica de Catalunya, ademais das universidades portuguesas de Minho e Évora e de diversos centros de investigación.
Difusión do patrimonio industrial coruñés
Ademais de difundir As Pontes como capital do patrimonio industrial, a celebración do congreso tamén promocionará outros destinos da provincia, posto que o programa inclúe un itinerario chamado “Luz, Auga e Carbón” que percorrerá as infraestruturas das centrais térmicas e as minas, e unha ruta guiada polas Fragas do Eume ata o mosteiro de Caaveiro, incluíndo una visita ás centrais hidroeléctricas do Eume e Ventureira.
AXENDA VII CONGRESO PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO INDUSTRIAL E DA OBRA PÚBLICA EN ESPAÑAPATRIMONIO INDUSTRIAL, REPERCUSIÓNS AMBIENTAIS E ESTRATEXIAS DE REXENERACIÓN TERRITORIAL
Datas: do 5 ao 8 de xullo de 2017
Lugar de celebración: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).
Inauguración: mércores, 5 de xullo, a partir das 19.00 horas no Auditorio Casa Dopeso.
Sábado 8 de xullo: Itinerario industrial “Luz, Auga e Carbón. Paisaxes ao descuberto”.
Domingo 9 de xullo: Ruta guiada polas Fragas do Eume ata o mosteiro de Caaveiro, con visita previa ás centrais hidroeléctricas do Eume e Ventureira.
CONTACTO. [email protected] máis información en www.ticcih.es
TEMÁTICAS DO VII CONGRESO
1.-O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: REPERCUSIÓNS AMBIENTAIS.
Coordinadores: Gerardo Cueto e Manuel Lara
Nesta sección expoñeranse as investigacións centrada en como os sectores económicos da minería, a metalurxia, a enerxía, a química, o téxtil, os bens de consumo e as infraestruturas, entre outros, alteraron o territorio producindo unha metamorfose transescalar na súa morfoloxía e a súa fisionomía, a cal ha de ser explicada, co rigor contextual do seu espazo e do seu tempo, para cada unha as diferentes fases do proceso da industrialización.
2. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: ESTRATEXIAS DE REXENERACIÓN TERRITORIAL.
Coordinadores: Xoan Carmona e Julián Sobrino
Nesta sección expoñeranse as investigacións sobre as iniciativas, tanto integrais como de carácter paliativo, que as empresas e as administracións públicas han desenvolvido para limitar ou eliminar os efectos dos impactos ambientais das actividades económicas. O rol que o patrimonio industrial desempeña nos procesos rexenerativos, a lexislación, os movementos ecoloxistas, as reivindicacións das asociacións de patrimonio industrial, os proxectos de rexeneración paisaxística, as intervencións artísticas sobre inmobles, infraestruturas ou paisaxes, os enfoques teóricos de corrección de impactos e as novas tecnoloxías de rexistro e análise son obxecto de estudo, así como o impacto social das actividades económicas en fase de crise.
3. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: PAISAXES AO DESCUBERTO
Coordinadores Linarejos Cruz e Ainara Martínez Matía
Nesta sección expoñeranse as investigacións sobre as paisaxes da industrialización na súa multidimensionalidad: morfolóxica, sectorial, perceptiva, escalar, de localización, interpretativa e de preservación. Buscarase a exemplificación a través de casos e estratexias, de maneira que se poida abordar este tema cunha actualización crítica e propositiva que marque camiños de identificación, de salvagarda e de activación das paisaxes da industrialización. Serán obxecto de atención prioritaria as boas prácticas que expliquen as relacións existentes entre as empresas, as administracións e a teoría patrimonial.
4. O PATRIMONIO INDUSTRIAL NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: TURISMO INDUSTRIAL. Coordinadores: Mª del Carmen Cañizares e Pilar Biel
Nesta sección expoñeranse as investigacións que aborden a incidencia das novas prácticas culturais do turismo industrial en relación coa estrutura tipolóxica da oferta (parques culturais, itinerarios e museos). Así mesmo, analizarase a formación de técnicos e a creación de empresas turísticas adecuadas para a promoción deste sector. A intencionalidade básica consistirá en establecer a relación do desactivado patrimonio industrial e da industria viva, con proxectos e plans estratéxicos integrais de turismo das entidades administrativo-territoriais e das empresas, analizando esas actuacións no marco dos programas e das experiencias internacionais de turismo, desenvolvemento local e patrimonio industrial. Igualmente, contemplaranse proxectos de carácter didáctico dirixidos a estudantes e cidadanía en xeral, promovidos tanto polas administracións educativas como por asociacións, orientados á difusión e sensibilización cara ao Patrimonio Industrial.
NORMAS DE INSCRICIÓN E FICHA en www.ticcih.es