O Concello de As Pontes fai pública a LISTA DE ESPERA OFICIAIS PRIMERA, tras o remate dos exercicios e valorada a fase de oposición xunto coa fase de concurso, queda composta polos seguintes aspirantes: ver aquí