As Pontes, 16 de xuño de 2023. O Concello das Pontes publica o listado provisional de menores admitidos nos campamentos urbanos de conciliación familiar-verán 2023.

Concédese un prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente acta,  para emendar a documentación requirida (en caso de non presentala quedará excluída a solicitude do procedemento) ou presentar as alegacións que se consideren oportunas.

LISTADO PROVISIONAL: VER