As Pontes, 13 de marzo| Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I AXUDAS A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORA AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS, e se convocan para o ano 2017.

Publicado no DOG: LER BASES