Esta mañá quedaron definidas as Comisións Informativas que rexirán o Concello das Pontes nos próximos catro anos:

Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servizos

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Réxime Interno e Recursos Humanos

Presidente: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Atención, Participación Cidadá e Desenvolvemento Local

Presidente: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE

Vocal: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Infraestructuras

Presidente: Antonio Lourés Rebolo

Vocal: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa de Deportes e Xuventude

Presidente: Jesús Tembrás Martínez

Vocal: José Alén Álvarez do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de Contas

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocales: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Permanente de Patrimonio Histórico, que dictaminará os asuntos relativos ó Patrimonio Histórico integrado polos inmobles e obxectos mobles de interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico, técnico, documental e bibliográfico, así como xacementos e zoas arqueolóxicas, e sitios saturáis, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antopolóxico, nos casos previstos nos artigos 68 da L.A.L.G. e o 123 do R.O.F.

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Antonio Castro Ferreiro do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial de análise para o Desenvolvemento do Lago das Pontes, que dinamitará as propostas da mesa xeral de estudo das propostas sobro o Lago das Pontes creadas mediante resolución da Alcaldía nº 1728/2010 do 27/9

Presidente: Ana María Pena Purriños do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Comisión Informativa Especial para o seguemento da tramitación  e aprobación do PXOM (Plan Xeral de Ordeación Municipal)

Presidente: Antonio Alonso Román do PSdeG-PSOE

Vocal: Montserrat García Chavarría do PSdeG-PSOE, Jessica Fernández Polo de Xuntos por As Pontes, Silvia María Pardo Galdo do BNG e Manuel Escourido Calvo do PP

Con carácter xeral para TODAS Comisións Informativas quedan nombrados como SUPLENTES:

Por Xuntos por As Pontes: Alberto Pellón García

Por Bloque Nacionalista Galego BNG: 1º Francisco Da Silva Vello e 2º Raimundo Barro Cabarcos