O xoves día 28 de maio de 2020 a compañía multinacional Alcoa, propietaria da factoría de alúmina – aluminio de San Cibrao emitía o seguinte comunicado.:

Alcoa se ha reunido hoy con los representantes de los trabajadores de San Ciprián para informarles de las graves circunstancias y de la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio, debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente. Estas circunstancias han llevado a Alcoa a contemplar el inicio de un período de consultas para un proceso de despido colectivo. Este proceso afectaría potencialmente hasta a un máximo de 534 empleados.

La Compañía es consciente del posible impacto en los empleados y ha propuesto abrir un período informal de consultas con la representación de los trabajadores, que tendrá una duración aproximada de tres semanas, para explicar la situación de la planta, los retos que afronta y discutir las opciones y medidas. El propósito de esta consulta informal es poder avanzar con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un período formal de consultas, que tiene unos plazos concretos.

No se tomará ninguna decisión hasta que el período de consultas haya concluido.

La planta afronta una serie de problemas externos de producción y de mercado que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva. Esos problemas estructurales incluyen los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global, han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen. El Comité de Empresa Europeo ha sido informado del proceso informal de consultas en el curso de una reunión celebrada esta mañana

A planta de Alcoa de San Cibrao da emprego a 2000 persoas de forma directa tendo en conta tamén ás auxiliares e varios miles de forma indirecta. O impacto económico da factoría na bisbarra é excepcional, resultando que unha parte moi importante do PIB da provincia de Lugo corresponde a esta fábrica.

Tal e como indica a Dirección da Empresa, as circunstancias do mercado de aluminio internacional cunha sobreabundancia de produto, uns prezos de aluminio en mínimos históricos e un custo de enerxía a nivel nacional moi elevado en comparanza a outros países europeos provocan que a planta non sexa competitiva.

Todo isto, a pesares de que o prezo da enerxía eléctrica está en mínimos e moi por debaixo do custo de outros exercicios.

A factoría precisa un plan de viabilidade a longo prazo cun marco estable e que a multinacional cumpra os seus compromisos. As subvencións ou primas con cartos públicosson aportadas entre todas as persoas contribuintes e debemos esixir inversións e garantía de emprego estable e de calidade. Calquera solución debe partir da premisa inexcusable da garantía de emprego a longo prazo.

Por todo o anterior, o Pleno do Concello das Pontes de García Rodriguez, por unanimidade dos membros presentes dos grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG, PP e Xuntas por As Pontes En Común.

ACORDA

1- Instar á multinacional Alcoa que abandone o plan de desmantelamento da factoría de aluminio e rectifique no proceso de parada de cubas electrolíticas.

2. Solicitar ao Goberno do Estado, no marco das súas competencias, que aprobe con carácter urxente unha tarifa eléctrica que recolla o contido das alegacións presentadas na tramitación do Estatuto de Electrointensivas e que garanta un prezo estable e competitivo e consolide os empregos na multinacional Alcoa e auxiliares.

3. Instar á Xunta de Galicia, no marco das súas competencias exclusivas en industria, a que incentive a renovación e mellora da planta e dos procesos industriais tanto en materia medio ambiental coma en novas tecnoloxías con entes coma o IGAPE.

4. No caso de que as anteriores medidas non sexan suficientes para garantir a continuidade da actividade e dos postos de traballo tanto en Alcoa como nas empresas auxiliares, o Goberno do Estado estudie a intervención da empresa.

5. Solicitar que o Goberno do Estado a necesidade de autorización administrativa previa para tramitar os ERES, de forma que se fixe o obxectivo na garantía do emprego