As Pontes, 24 de xaneiro|Novo curso de formación para emprendedores que organiza o Concello de As Pontes a través do IPPEC“DESENVOLVE O TEU MODELO DE NEGOCIO”

 • Inscrición: ata o día 16 de febreiro no IPPEC de 8:00h a 15:00h
 • Duración do curso: 32 horas. Todos os venres de marzo e abril
 • Horario: de 16:00 h a 20:00 h
 • Lugar: CAP (antigua estación de autobuses)

Contidos

Sesión 1: Análise estratéxica

Cales son os parámetros crave do teu sector, que oportunidades ofréceche e como detectalas?

Competencia, quen fai o mesmo ou quen pode facer o mesmo que fas por outra alternativa que teña a mesma utilidade?

Fontes de información do mercado

A idea é avanzar ata construír un breve DAFO para a idea que escollese cada alumno e determinar a proposta de valor que lle pode conducir a unha estratexia gañadora.

Estrutura dos contidos:

 • Análise do sector
 • Como realizar un estudo de mercado de forma fácil e económica
 • Fontes de información
 • Como analizar a competencia
 • Análise DAFO- CAME
Módulo 2: Plan de márketing para emprendedores
O Plan de Márketing, a definición do prezo, da canle de distribución, do packaging, etc. é un paso importante para ter éxito no teu novo negocio.
Hai que definir coidadosamente cada elemento. Para iso debemos coñecer moi ben aos nosos clientes potenciais. Despois haberá que ver como chegar a eles.
Faremos un plan de comercialización, de promoción e publicidade. As novas tecnoloxías ofrécennos mellores e máis flexibles maneira de presentar os nosos servizos e produtos. Moitas ferramentas dixitais están ao alcance de todos os emprendedores.
Por último, mencionaremos a importancia da Comunicación na imaxe que proxectará o noso negocio. Faremos todo o necesario para reforzar a nosa marca e vender máis.
Estrutura dos contidos:
 • Produtos e servizos
 • Criterios para fixar o prezo.
 • Canles de distribución
 • Como atopar clientes: vender e venderse Plan de comunicación
 • Como realizar unha previsión de vendas
Módulo 3: Recursos humanos
Entender as relacións laborais é fundamental para poder xestionar un negocio. Ademais, temos que coñecer as obrigacións legais (convenios, contratación, Seguridade Social, temos que aprender a motivar, a dirixir equipos.
É imposible aprender estas habilidades en só unhas horas pero deixaremos sentadas as bases.
Estrutura dos contidos:
 • Tipos de contratos máis frecuentes
 • Bonificacións á contratación
 • Pautas para a selección de persoal
 • Pautas para a xestión de equipos
 • Liderado persoal

Módulo 4: Plan económico

Pensaremos na nosa idea e á marxe das limitacións legais, financeiras ou de Recursos Humanos planificarémola.

Delimitaremos as necesidades cuantificaremos o mercado as oportunidades, traduciremos en cifras as postas en marcha. Imos ver como se estrutura un Plan Económico.

Dá igual que alguén non teña coñecementos previos de finanzas, todos podemos facelo. Veremos algúns modelos aceptados ou ben guías públicas para que cada un poida facer o seu.

Ao final teremos un plan de investimentos e unha conta de resultados.

Estrutura dos contidos:

 • Plan de investimentos
 • A amortización
 • O balance
 • A conta de resultados
 • Calculo do punto morto ou limiar de rendibilidade

Módulo 5: Xestión financeira

Todos sabemos que o crédito é un dos recursos máis escasos, pero quizais temos que aprender a relacionarnos cos nosos provedores financeiros, entender minimamente a súa linguaxe e os seus instrumentos.

Contaremos un pouco esas ferramentas e como planificar a nosa estrutura financeira a longo prazo e as nosas necesidades de tesourería a curto prazo. Buscaremos un ratito para charlar sobre as subvencións que están abertas e que poidan ser susceptibles de aplicarse.

Estrutura dos contidos:

 • Alternativas para o financiamento de proxectos
 • Financiamento bancario Outras fontes de financiamento
  • Leasing
  • Renting
 • Axudas e subvencións Ao final teremos un plan de investimentos e unha conta de resultados.

Módulo 6: Que teño que saber de temas mercantís e fiscais

Antes de empezar un negocio todos temos dúbidas, farei unha sociedade? Ou serei empresario individual? Que tipo de sociedades hai? Cales son os trámites dependendo do que decida? Cales son as obrigacións mercantís? E como non, aínda que se encargue unha xestoría ou un profesional de levarnos os temas Fiscais, Contables e mercantís, é bo que coñezamos as nosas obrigacións básicas, as cousas que podemos facer e as que temos que coidar.

Aprenderemos a coñecer as nosas obrigacións mercantís e fiscais e a interpretar polo menos someramente nosas propias contas anuais.

Estrutura dos contidos:

 • Formas xurídicas máis usuais
  • Empresario individual
  • Sociedade limitada
  • Cooperativas
  • Etc.
 • Trámites de constitución

Obrigacións fiscais dos autónomos:

 • IRPF Calendario fiscal do IRPF
 • Declaracións trimestrais
 • Obrigación de reter
 • Cálculo da base impoñible e a cota

Sesión 7: IVE e Imposto de sociedades

 • IVE
  • Calendario fiscal do IVE
  • Tipos de IVE
  • Operacións suxeitas
  • Operacións exentas
  • Cálculo da base impoñible e a cota
 • Imposto de sociedades
  • Tipos impositivos do imposto de sociedades
  • Declaracións a presentar