A partir do día 28 de marzo de 2019 está ao cobro o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica 2019 (IVTM 2019).

  • Datas período voluntario: 28/03/2018 ao 28/05/2018
  • Lugar de pago: oficina de Recadación. Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo
  • Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas
  • Outras opcións: