Período voluntario para o cobro do Imposto de Actividades Económicas 2023 (IAE 2023).

  • Datas período voluntario: 07/07/2023 a 07/09/2023
  • Lugar de pago: oficina de Recadación.
  • Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo
  • Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas
  • Outras opcións: