As Pontes, 27 de setembro de 2023. O Concello das Pontes informa de que a partir do día 30 de setembro estarán ao cobro os seguintes impostos e taxas:

-Imposto sobre Bens Inmobles de natureza Urbana e Rústica 2023 (CONTRIBUCIÓN)

-Taxa Entrada de Vehículos e Vaos 2023

-Taxa Licenzas de Autotaxi 2023

Datas período voluntario: 29/09/2023 ao 30/11/2023

Lugar de pago:

Na oficina de Recadación.  Avda. de Castelao nº 36 baixo.

Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas

Na entidade colaboradora: ABANCA

-Na páxina web do Concello: http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/