As Pontes, 28 de setembro de 2022. O Concello das Pontes informa de que a partir do día 30 de setembro estarán ao cobro os seguintes impostos e taxas:

Imposto sobre Bens Inmobles de natureza Urbana e Rústica 2022 (Contribución)

Taxa Entrada de Vehículos e Vaos 2022

Taxa Licenzas de Autotaxi 2022

Datas período voluntario: 30/09/2022 ao 30/11/2022

 

Lugar de pago:

Na oficina de Recadación.  Avda. de Castelao nº 36 baixo.

Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas

 

Na entidade colaboradora: ABANCA

-Na páxina web do Concello: http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/