O Concello de As Pontes informa de que, co fin de efectuar traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender, nas mellores condicións, as necesidades de subministración, UDF NATURGY, os días  26 e 27 de novembro de 2019, día 26 de 8:00 a 12:00 e día 27 de 12:00 a 16:00 horas, procederá a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na súa subministración de electricidade durante ese intervalo de tempo nos lugares de:
◼️ Marraxón de Arriba
◼️ Pasadelo
◼️ Marraxón de Abaixo
◼️ Garabatos
◼️ Vilarnovo
◼️ Pontoibo
◼️ Campeiras
◼️ Covelos
 
𝘙𝘰𝘨𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘶𝘭𝘱𝘦𝘯 𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘢𝘴 𝘰𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘥𝘢𝘴.
 
#AsPontes