O Concello de As Pontes informa de que, co fin de efectuar traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender, nas mellores condicións, as necesidades de subministración, UDF NATURGY, os días  26 e 27 de novembro de 2019, día 26 de 8:00 a 12:00 e día 27 de 12:00 a 16:00 horas, procederá a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na súa subministración de electricidade durante ese intervalo de tempo nos lugares de:
◼️ Marraxón de Arriba
◼️ Pasadelo
◼️ Marraxón de Abaixo
◼️ Garabatos
◼️ Vilarnovo
◼️ Pontoibo
◼️ Campeiras
◼️ Covelos
 
??????? ????????? ?? ???????? ????????? ???????????.
 
#AsPontes