As Pontes, 22 de xaneiro|

  • Unha exposición itinerante impulsada por Sogama e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio trasládase a esta localidade coruñesa, onde permanecerá ata o próximo 28 de xaneiro
  • A través dunha serie de paneis, que se situarán na Casa do Peso divulgaranse dez sinxelos consellos cos que xerar menos lixo nos fogares, principal soporte para levar a cabo unha xestión sustentable da mesma.
  • Comprar con cabeza, adquirir produtos locais e de tempada, recuperar o carriño da compra, priorizar os artigos a granel, optar por pilas recargables, doar a roupa a organizacións sociais e minimizar o desperdicio alimentario, entre as principais recomendacións.
  • É preciso lembrar que a correcta xestión dos refugallos constitúe unha das prioridades na política ambiental do concello, que ten a súa máxima expresión na aula da reciclaxe de As Campeiras.
  • Ademais, o ente local está inmerso nun dobre programa de compostaxe, que combina a compostaxe doméstica e o vermicompostaje, a fin de contribuír á reciclaxe da materia orgánica en orixe.

Unha exposición itinerante promovida por Sogama e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio está presente no concello das Pontes de García Rodríguez, onde permanecerá ata o próximo 28 de xaneiro co obxectivo de concienciar aos veciños sobre a importancia de diminuír a produción de residuos en orixe, constituíndo a redución o principal soporte para unha xestión eficaz e eficiente dos mesmos. A través de varios paneis que se situarán na Casa do Peso os cidadáns descubrirán dez sinxelos consellos que lles permitirán xerar menos lixo, contribuíndo con iso a alcanzar importantes beneficios ambientais, económicos e sociais para a localidade.

O SENTIDO COMÚN LIDERA A SECUENCIA DE RECOMENDACIÓNS

Aplicar o sentido común e comprar con cabeza eríxese na primeira recomendación, evitando ceder ante ofertas publicitarias que non responden as necesidades reais dos consumidores. Así mesmo, aconséllase adquirir produtos locais e de tempada, un xesto co que, ademais, contribúese á creación de emprego na comarca e evítanse as emisións de CO2 derivadas do transporte.

Poñer fin ao usar e tirar, práctica propia dun modo de vida lineal baseado en extraer-fabricar-usar-desperdiciar constitúe outra das prioridades, debendo transitar cara a unha economía circular na que o máximo aproveitamento dos produtos adquire a súa máxima expresión a fin de diminuír os xa escasos e limitados recursos naturais.

Levar a bolsa de casa ao supermercado ou, mellor aínda, recuperar o tradicional carro da compra representa unha boa forma de minorar o masivo consumo de bolsas plásticas non biodegradables, cuxa vida se estima en ao redor de 12 minutos, os xustos para levar a mercadoría a casa.

Os artigos a granel constitúen tamén unha boa opción, evitando sempre os excesivamente embalados. Ser cautos á hora de imprimir papel, doar a roupa que xa non se utilizar a organizacións sociais que a reutilizan e reciclan con fins solidarios e priorizar as pilas recargables, representan outros exemplos de boas prácticas para loitar contra a elevada cantidade de lixo que diariamente se xera nos fogares, sen esquecer a gran problemática que representa o desperdicio alimentario.

Neste sentido, cabe sinalar que en Europa pérdese un terzo da comida que se produce, un preocupante dato con serias consecuencias para o medio ambiente, tendo en conta que contribúe ao cambio climático e ao quecemento global; para a economía, supoñendo un serie impacto para a capacidade financeira dos Estados e particulares; e para a sociedade: arroxamos inxentes cantidades de alimentos ao cubo do lixo mentres que millóns de persoas en todo o mundo pasan fame.

De feito, os fogares contribúen a este fenómeno en aproximadamente un 42%, sendo tamén notable o desperdicio alimentario nas fases de produción, transporte, distribución e comercialización. Xa para finalizar, Sogama céntrase na separación de residuos en orixe como única fórmula coa que propiciar a súa posterior reciclaxe e recuperación.

Así, lembra que o colector amarelo se reserva unicamente para as latas, os briks e os envases de plástico; que o azul se destina a acoller os envases de cartón e papel; que no iglú verde débense depositar unicamente os envases de vidro; e que no colector convencional só debe introducirse a fracción resto.

AS PONTES, NA SENDA DA SUSTENTABILIDADE

A correcta xestión dos residuos constitúe para As Pontes de García Rodríguez unha prioridade na súa política ambiental. Proba deste compromiso son as súas sucesivas campañas de sensibilización e concienciación, que teñen como centro neurálxico a aula da reciclaxe de As Campeiras, contemplando igualmente senllas visitas á planta de transferencia de Narón e ao complexo ambiental de Cerceda.

Así mesmo, o concello implicouse nun dobre programa de compostaxe para dar un tratamento ecolóxico á fracción orgánica dos residuos. Co apoio de Sogama, repartiu 28 compostadores domésticos e 25 vermicompostadores entre outras tantas vivendas, encargándose do seu seguimento porta a porta.