O Concello comenza o derribo da vivenda ubicada na rúa A Capela, co fin de ampliar o vial, gañando en seguridade para o tráfico. Trala pertinente tramitación administrativa para conquerir a cesión do inmoble, adxudicouse a demolición e urbanización a Construcciones Cabarcos.