As Pontes, 14 de xuño de 2021. O Concello das Pontes abriu hoxe, 14 de xuño, o prazo de solicitudes do banco de alimentos.

As persoas interesadas poden presentar as súas solicitudes do 14 ao 18 de xuño, de 08:30 horas a 14:00 horas, no Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso) e deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Movementos bancarios dos últimos 6 meses de todas as contas da unidade familiar.
  2. Última declaración do IRPF, ou Certificado de imputacións (no caso de non facela), ou Xustificantes económicos de todos os membros da unidade familiar: INEM, contratos de traballo, nóminas, recibos de pensións. No caso de non poder presentar esta documentación é presciso achegar unha declaración xurada da situación económica da familia.
  3. Último recibo de alugueiro ou hipoteca (se é o caso).
  4. Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, convenio regulador, demanda de impago de pensión, etc.(se fora o caso)

SOLICITUDE