A Consellería de Benestar informa que se abriu outro prazo, ata o 7 de outubro, para presentar solicitudes da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos (nacidos entre o 2/1/2012 e o 1/1/2015). Este prazo é só para familias que non a presentaran no prazo anterior de este ano (febreiro marzo).

Requisitos:

  • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
  • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
  • Que durante o ano 2013, nin as persoas solicitantes, nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigados a iso.

Descárgate aquí las bases del DOG: descargar

Descárgate aquí la solicitud: descargar