As Pontes, 15 de decembro|

TERMALISMO IMSERSO

Dende o Departamento de Servizos Sociais, infórmase que xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes para a participación no Programa de Termalismo Social para o ano 2017 do IMSERSO.

Os prazos para a presentación das mesmas son os seguintes:

Para os turnos dos meses de febreiro ata agosto, ambos inclusive, ata o 13 de xaneiro de 2017. Despois desta data pode solicitar a inclusión nunha lista de espera para prazas vacantes ata o 12 de maio de 2017.

Para os turnos dos meses de setembro a decembro, ambos inclusive, ata o 12 de maio de 2017, e na lista de espera para prazas vacantes ata o 31 de outubro de 2017.

Requisitos:

Neste programa poden participar todos os pensionistas do sistema da Seguridade Social polos conceptos de xubilación e invalidez, os pensionistas por outros conceptos que teñen cumpridos os 60 anos e que teñan mais de 55 polo concepto de Viudedade.

Outros requisitos para participar no programa, son valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nun centro residencial, nin enfermidade infecto contaxiosa.

O solicitante pode ir acompañado polo seu cónxuxe, para o cal non se esixen os requisitos de pensión e idade.

Servizos que ofrece o programa:

Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.

Tratamentos termais básicos, que inclúen a prescrición do tratamento polo médico do balneario.

Realización de actividades de animación.

Póliza colectiva de seguro turístico.

Para formalizar as inscricións poden pasar polo Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dr. Dopeso) en horario de mañá (18:30 a 14:00 h).