As Pontes, a 24 de marzo de 2023. Como peche da campaña do Concello das Pontes con motivo do Día Internacional da Muller, denominada “Clichés, coidado con tragalos”, este xoves 23 de marzo celebrouse un novo encontro da Rede pola Igualdade, a cal fora constituída a finais do ano 2022.

A esta xornada asistiron representantes de 16 entidades do tecido asociativo pontés que compoñen o Grupo Impulsor da Rede. As organizacións asistentes foron: ASPANAES, A Xanela, Adiante, Asociación de Viúvas María Magdalena, Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios, Cáritas, Colectivo Feminista, Protección Civil, Asociación de Comercio, Hostelería e Empresarios Ponteses COHEMPO, Euroeume, GDR Seitura 22, Terras do Anaris e diversas Asociacións de Nais e Pais, como a Federación Abrente, ANPA da Escola Infantil A Barosa, ANPA Outo Eume do CEIP A Magdalena e ANPA Ronsel do IES Castro da Uz.

A concelleira de Benestar Social, Igualdade, Educación e Xuventude, Tania Pardo, puxo en valor “o compromiso en prol da igualdade por parte das asociacións pontesas sendo proba disto a súa implicación e participación activa na Rede pola Igualdade”.

O encontro tivo unha finalidade dobre. Por unha parte, un dos seus obxectivos consistiu en favorecer o intercambio de coñecemento entre as entidades participantes ao redor das necesidades e retos cos que conta o municipio das Pontes en materia de igualdade, avanzando deste xeito na elaboración dunha diagnose da situación. Neste sentido, foron abordadas diferentes problemáticas, como poden ser: o reparto desigual nas tarefas do fogar e de coidados entre mulleres e homes; coas dificultades de conciliación que acarrea; as situacións de desigualdade no eido da participación cidadá e máis concretamente no asociacionismo, ou as necesidades de avanzar na educación e na concienciación para a consecución da igualdade entre mulleres e homes.

Por outra parte, o encontro contribuíu á planificación das vindeiras accións que deben ser impulsadas dende a Rede ao longo deste ano para avanzar na consecución da igualdade no municipio. A este respecto, foron varias as ideas e propostas de actividades e iniciativas que se poden levar a cabo, destacando a posibilidade de desenvolver xornadas formativas, mesas de debate ou coloquios.

A concelleira Tania Pardo destacou que “este encontro supón un paso importante para a Rede pola Igualdade, consistindo nunha sorte de folla de ruta, elaborada de forma participada, que debe guiar as accións a impulsar dende a mesma durante os vindeiros meses”. Tamén incidiu no ambiente xerado, “a través dunha serie de dinámicas participativas, o cal favoreceu a creación de sinerxías entre as entidades asistentes, así como a aparición de novas ideas e propostas de gran valor”.

Así pois, a Rede pola Igualdade avanza firmemente no seu proceso de consolidación, tan só 6 meses despois de ser creada, e segundo Tania Pardo, “a previsión é que nos vindeiros meses sexan impulsadas novas actividades dende este espazo que conten cun impacto na sociedade pontesa no eido da igualdade”.