As Pontes, 28 de marzo de 2022. O Concello das Pontes informa de que , a partir do día 31 de marzo de 2022 está ao cobro o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica 2022 (IVTM 2022).

-Datas período voluntario: 31/03/2022 ao 31/05/2022

-Lugar de pago: -Na oficina de Recadación

Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo

Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas

-Na entidade colaboradora:

ABANCA

-Na páxina web do Concello: http://concello.aspontes.org/xestion-tributaria/