Os resultados do proceso selectivo da oferta de emprego público para ocupar a praza temporal de Profesor de Linguaxe Musical son os seguintes:

MARTA PRADO GESTO: 13,68  PTOS
ADRIAN REAL LÓPEZ: 10,00 PTOS