Período voluntario para o cobro do Imposto de Actividades Económicas 2019 (IAE 2019).

  • Datas período voluntario: 20/06/2019 ao 20/08/2019
  • Lugar de pago: oficina de Recadación.
  • Dirección: Avda. de Castelao nº 36 baixo
  • Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas
  • Outras opcións: