O Concello de As Pontes merca unha finca en Bermui

320

As Pontes, 10 de xullo de 2018. O Concello de As Pontes formalizou a compra dunha finca
na parroquia de Bermui, situada ó lado do edificio da antiga escola, sede da asociación
veciñal, para o seu posterior acondicionamento.
Esta adquisición dá resposta a unha antiga demanda da veciñanza, posta en
coñecemento do goberno local en diferentes xuntanzas e nas que os membros da
directiva da asociación veciñal manifestaron, entre outras cuestións, a necesidade de
contar cunha zona de aparcadoiro, un espazo de esparexemento e levar cabo unha
posible ampliación do local social xa que, na actualidade, por falta de espazo de uso
público, algunhas das actividades teñen que desenvolverse na asociación veciñal de
Ribadeume.
O Concello de As Pontes puxo en marcha os mecanismo necesarios para dar resposta a
esta petición e onte, tras a taxación dos técnicos, formalizou, ante notario, a escritura
pública da finca contigua á vella escola.
A finca que ten unha extensión de 3.560 metros cadrados e foi adquirida por 16.193
euros, permite darlle continuidade ó plan trazado polo goberno municipal para
impulsar o desenvolvemento socioeconómico do rural pontés, fixar poboación nas
parroquias e mantelas vivas e dinámicas.
O presidente da Asociación de Veciños de Bermui e outros membros da directiva
amosáronse moi satisfeitos con esta nova xa que supón o cumprimento do
compromiso adquirido polo Concello de As Pontes coa veciñanza da parroquia.
Pola súa banda, Montserrat García, edil de Atención, Participación Cidadá e
Desenvolvemento Local subliñou que: “desde o goberno local xa se están mantendo
conversas coa asociación para decidir as actuacións que se levarán a cabo nesta finca
que, desde onte, forma parte do inventario patrimonial do Concello”.
Esta compra completa a folla de ruta deseñada polo goberno local para promover a
participación cidadá no municipio e na que tamén se inclúen a recuperación de antigos
inmobles en desuso, o acondicionamento de espazos en edificios públicos así como as
achegas municipais anuais dirixidas a cubrir os gastos derivados das actividades que
levan a cabo estas entidades, os gastos en infraestruturas e equipamentos.