EN MARCHA AS OBRAS DE AGLOMERADO NOS CAMIÑOS RURAIS DE GOENTE E SOMEDE

36

As Pontes, 11 de abril de 2019O Concello de As Pontes puxo en marcha, esta semana, as obras de reparación da capa de rodadura dos camiños de Caivancas, Reboredos e Morixoso, na parroquia de Goente e no viario que conduce cara ao encoro da Ribeira, na parroquia de Somede.

Estas actuacións, cun orzamento de 74.853,96 euros con cargo ao Pos Adicional 2018 da Deputación da Coruña e executadas pola empresa Excavaciones Saavedra y López S.L, teñen como obxectivo prioritario, dotar á rede viaria rural dunha maior calidade, tanto estrutural como superficial, para lograr que sexa máis accesible, cómoda e segura para toda a veciñanza.

Durante estes días estase a levar a cabo a limpeza das cunetas para o correcto drenaxe do firme. Unha vez rematadas estas tarefas, realizarase un aporte de grava e tratamento asfáltico naquelas zonas nas que existan fochancas para, a continuación, proceder á renovación da capa de rodadura con aglomerado.

Ademais realizaranse outras actuacións de mellora e aumento da seguridade viaria como a reposición da sinalización horizontal, co pintado das liñas nos bordes do viario e das sinais precisas segundo marca o código de circulación vixente.

Estas obras forman parte do plan de traballo deseñado polo goberno local para as parroquias do rural pontés, destinado a mellorar a rede de estradas e camiños, continuar coa incorporación de novos servizos públicos así como renovar os equipamentos, seguindo co seu compromiso por mellorar as infraestruturas do ámbito rural e favorecer a calidade de vida de toda a veciñanza.