Home Destacadas As Pontes pon en marcha un novo ciclo formativo do Programa Integrado de Emprego de Galicia

As Pontes pon en marcha un novo ciclo formativo do Programa Integrado de Emprego de Galicia

0
As Pontes pon en marcha un novo ciclo formativo do Programa Integrado de Emprego de Galicia

As Pontes, 23 de abril de 2019. O Concello de As Pontes, ao abeiro do Programa Integrado de Emprego de Galicia “Pontes de Emprego II”, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Concello, puxo en marcha, durante o mes de abril, un novo ciclo de accións formativas co obxectivo de mellorar a empregabilidade das pontesas.

Dentro desta nova proposta formativa, na que participan 28 mulleres, onte botaba a andar o curso de operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais, orientado á obtención do certificado de profesionalidade, que permitirá a 13 alumnas adquirir nocións sobre as técnicas administrativas básicas de oficina tales como a organización empresarial e de recursos humanos, a xestión auxiliar da correspondencia e paquetería na empresa o de documentación económico-administrativa e comercial.

Asemade, as alumnas recibirán formación sobre operacións básicas de comunicación, tanto nas relacións profesionais como de comunicación oral e escrita na empresa, xestión auxiliar de arquivo e reprodución en soporte convencional e informático, formación que se complementará con prácticas non laborais en diversas empresas do municipio.

Por outra banda, desde o pasado 8 de abril, 15 mulleres, están a realizar un curso de limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais que tamén inclúe prácticas en empresas. Durante este curso, cunha duración de 120 horas, as alumnas adquirirán coñecementos sobre técnicas de limpeza (decapado, cristalizado, encerado…); maquinaria de limpeza e técnicas xerais de limpeza (limpeza industrial, tipos de produtos, características e composición, normas de utilización, etc).

A responsable da área de Emprego do Concello de As Pontes, Ana Pena, sinala que “estas accións son unha aposta decidida, do goberno municipal, polas accións de fomento do emprego a través da formación, tratando de que as alumnas adquiran competencias profesionais en dous sectores con un alto volume de demanda laboral para, deste xeito, contribuír a mellorar a súa posición de cara á súa incorporación no mercado de traballo”.

Programa Integrado de Emprego de Galicia

O Programa Integrado de Emprego de Galicia “Pontes de Emprego II”, ten como obxectivo prioritario promover e impulsar a inserción laboral de 100 mulleres, con especiais dificultades de inserción laboral; por medio dun amplo abano de accións informativas, formativas e de asesoramento e orientación laboral, axustadas ás necesidades de cada unha das beneficiarias.

Trátase dunha ferramenta de axuda e acompañamento especializado para desenvolver as competencias persoais, sociais e laborais do alumnado, acrecentando a súa empregabilidade para, deste xeito acadar, como mínimo, a incorporación laboral do 35% das participantes”.

O orzamento do Programa Integrado é de 170.312,50 euros, dos cales 136.250 euros son aportados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e 34.062,50 euros polo Concello de As Pontes.

X